Як вчасно і без проблем отримати спадщину

04.08.2020 у 11:56 191

Втративши рідну людину, довгий час ми знаходимося в стресовому стані. Але варто пам’ятати: якщо   вчасно не оформити належну вам спадщину, то на неї  претендуватимуть інші спадкоємці, а ви можете втратити своє право на   спадщину.  Щоб уникнути судової тяганини, потрібно у встановлений законодавством строк прийняти свою спадщину.

Як вчасно і без проблем отримати спадщину

Як це зробити, до кого звернутися, які подати документи, розповіла в інтерв’ю приватний нотаріус Борівського районного нотаріального округу Харківської області Олена Бондаренко, яка працює в офісі за адресою: смт Борова, вул.Миру, 18.

-              Олено Василівно, розкажіть, будь ласка, перш за все, що таке спадкування, які є його види.

-                 Спадкування – це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

-              Як здійснюється спадкування за заповітом?

- Якщо людина склала заповіт, таким чином розпорядившись своєю власністю на випадок смерті, і не скасувала його, то у разі її смерті спадкування здійснюється за заповітом, який є останньою волею спадкодавця. Спадкодавець може призначити своїми спадкоємцями не тільки родичів  -  будь-яких фізичних, а також юридичних осіб або державу.  Розподіл прав і обов’язків між спадкоємцями  залежить від волі заповідача.

-              А якщо заповіту немає?

-              У разі відсутності заповіту  відбувається спадкування за законом. Спадкоємці  за  законом  одержують  право  на  спадкування почергово відповідно до ст.ст.1261-1265 Цивільного кодексу України. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує  право на  спадкування  у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування,  неприйняття  ними  спадщини або відмови від її прийняття. Майно спадкодавця поділяється у рівних частках між особами, перерахованими у законі, які закликані до спадкування, у відповідності з встановленою черговістю.

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі   народжені після його смерті, батьки померлого, той з подружжя, який його пережив.

До другої черги спадкоємців за законом  відносяться  рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід -  як з боку батька, так і з боку матері.

У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця.

Особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини, віднесені до спадкоємців, які мають право на спадкування у четверту чергу.

 У п’яту чергу право на спадкування за законом мають  інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно та утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, але не менш як п'ять років одержували від нього матеріальну допомогу, що була для них єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Серед особливостей спадкування можно зазначити спадкування за правом представлення – це такий порядок набуття права на спадкування за законом, при якому спадкоємці наступних  черг спадкування можуть включатися до складу спадкоємців попередньої черги замість спадкоємця, який помер до відкриття спадщини.

Спадкування за правом представлення надає можливість спадкоємцям, наприклад, п’ятої черги за законом переміститися у вищу чергу (першу, другу або третю чергу). Причому наділення цих осіб правом спадкувати за правом представлення не позбавляє їх статусу спадкоємців п’ятої черги за законом.

Наприклад, онук (онучка) спадкодавця не набувають за загальним правилом права на спадкування за законом за першою чергою спадкування. Проте, якщо син (дочка) померли раніше спадкодавця, то онук (онучка), як спадкоємці п’ятої черги, набувають за допомогою права представлення право на спадкування за законом в першу чергу замість свого батька (матері).

-              Що потрібно зробити спадкоємцю, який бажає прийняти спадщину?

- Подати у встановлений законодавством 6-ти місячний строк державному чи приватному нотаріусу  за місцем відкриття спадщини (за місцем проживання/реєстрації померлого; у разі відсутності реєстрації місця проживання – за місцем знаходженням нерухомого/рухомого майна померлого)  заяву про прийняття спадщини.  Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. У разі неможливості прибути до нотаріуса особисто,  потрібно звернутись в сільських населених пунктах  у сільську раду, щоб засвідчити справжність підпису на такій заяві та поштою направити її на адресу нотаріальної контори. Правом вибору нотаріуса фактично наділений той зі спадкоємців, хто першим звернеться із заявою.

- Олено Василівно, в  який строк це треба зробити?

- Для прийняття спадщини чи відмови від прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, тобто з часу смерті спадкодавця або визнання його померлим.

Якщо спадкоємець проживав (був зареєстрований) зі спадкодавцем за однією адресою, вважається, що він  прийняв спадщину, якщо протягом 6-ти місячного строку не подав заяву про відмову від спадщини.

- Які документи потрібні, щоб подати нотаріусу заяву про прийняття або відмову від спадщини?

- Свідоцтво про смерть спадкодавця, паспорт заявника-спадкоємця, його реєстраційний номер облікової картки платника податку. Якщо у заявника паспорт  у вигляді ІD картки, також треба подати інформацію щодо зареєстрованого місця проживання. 

- Якщо спадкоємець хоче відмовитись від прийняття спадщини?

-  Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитись від прийняття спадщини протягом встановленого 6-ти місячного строку. Відмова від прийняття спадщини може бути адресною, тобто частка такого спадкоємця додається до частки спадкоємця на користь якого зроблена відмова, або безадресною. Заява про відмову від прийняття спадщини, так само як і про прийняття спадщини, подається нотаріусу особисто. Треба наголосити, що протягом  всього 6-місячного строку, встановленого для прийняття або відмови від спадщини, спадкоємцем може змінюватись його воля щодо прийняття або відмови від спадщини, тобто законодавством не встановлена кількість подання заяв.

- Чи можна прийняти лише частину спадщини?

-   При спадкуванні за законом прийняття і відмова від спадщини може стосуватися лише всього спадкового майна.  Спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини (будинок, авто ...), а від іншої частини відмовитись (гроші, земельна ділянка…). 

   Проте  після  збігу  шестимісячного строку, коли визначене коло спадкоємців і визначено їх  бажання на виділ  певного майна у  спадок, до видачі свідоцтв про право на спадщину, спадкоємці можуть укласти  договір  про поділ спадщини. 

- Як і коли можна отримати  свідоцтво про спадщину?

- Свідоцтва про право на спадщину видаються спадкоємцям, які прийняли спадщину, після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини після подання усіх необхідних документів. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному спадкоємцю окремо з визначенням його частки в спадковому майні. 

- Якщо  померлий  не залишив  заповіт,  у нього немає спадкоємців або вони не прийняли спадщину, що буде з майном померлого?

-  У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

Інтерв’ю брала Тетяна СЕВЕРИН.

 

 


Останні новини

Vindict - Завантаження...

Завантаження...

Ще новини